CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH QUAN TRỌNG CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 9-2021

Ngày đăng 07/09/2021 | 07:00  | Lượt xem: 84
Một số chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 9 tới như quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, thêm quyền lợi đối với người tham gia bảo hiểm xã hội, bổ sung các quy định liên quan đến hỗ...

Thủ tục hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ngày đăng 29/08/2021 | 07:10  | Lượt xem: 106
Hồ sơ, trình tự để hộ kinh doanh trên địa bàn nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được...

Bộ GTVT yêu cầu bãi bỏ quy định gây cản trở lưu thông hàng hóa

Ngày đăng 27/08/2021 | 08:10  | Lượt xem: 78
Các địa phương rà soát, bãi bỏ ngay những văn bản do địa phương ban hành chưa đúng với chỉ đạo của Thủ tướng về vận chuyển hàng hóa vùng dịch.

Xử lý hồ sơ hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Ngày đăng 16/08/2021 | 05:20  | Lượt xem: 83
(HNMO) - UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2633/UBND-KSTTHC ngày 13-8-2021 về việc xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Kế hoạch triển khai đề án "Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC"

Ngày đăng 11/08/2021 | 08:00  | Lượt xem: 69
Kế hoạch triển khai đề án "Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC"

Công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động- TBXH thuộc thẩm quyền giải quyết Sở LĐ-TBXH và cấp huyện

Ngày đăng 06/08/2021 | 07:30  | Lượt xem: 26
Công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động- TBXH thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động-TBXH thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐ-TBXH

Ngày đăng 05/08/2021 | 07:30  | Lượt xem: 118
Quyết định công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động-TBXH thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐ-TBXH

Báo cáo kết quả kiểm tra CCHC 6 tháng đầu năm 2021

Ngày đăng 04/08/2021 | 07:30  | Lượt xem: 150
Báo cáo kết quả kiểm tra CCHC 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo phân tích kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 04/08/2021 | 07:30  | Lượt xem: 206
Báo cáo phân tích kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Thành phố Hà Nội

Báo cáo phân tích chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2020 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 04/08/2021 | 07:30  | Lượt xem: 87
Báo cáo phân tích chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2020 của Thành phố Hà Nội

Thuận lợi hơn cho tổ chức, công dân

Ngày đăng 30/07/2021 | 10:30  | Lượt xem: 122
(HNM) - Từ thực tiễn triển khai công việc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã rà soát, đề xuất đơn giản hóa 22 thủ tục hành chính. Đề xuất này đã được UBND thành phố Hà Nội thông qua,...

Triển khai thực hiện Văn bản số 2398/UBND-KSTT ngày 27/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai một số biện pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” các cấp để phòng, chống dịch Covid

Ngày đăng 29/07/2021 | 09:10  | Lượt xem: 186
Thực hiện văn bản số 2398/UBND-KSTT ngày 27/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai một số biện pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” các cấp để phòng,...

PHÊ DUYỆT 25 QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Ngày đăng 20/07/2021 | 03:40  | Lượt xem: 155
(HNMO) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3158/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Hà...

Chính phủ ban hành Nghị quyết về Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030

Ngày đăng 16/07/2021 | 08:10  | Lượt xem: 181
(HNMO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15-7-2021 Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Nghị quyết thí điểm thực hiện chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội

Ngày đăng 08/07/2021 | 09:00  | Lượt xem: 152
Nghị quyết thí điểm thực hiện chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội