CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

RÀ SOÁT, LẮP ĐẶT CÁC TRỤ CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY
Ngày đăng 21/06/2021 | 14:30  | Lượt xem: 177

(HNM) - Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề nghị các công ty cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Hà Nội rà soát, lắp đặt bổ sung các trụ cấp nước chữa cháy.

 

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị các công ty cấp nước khẩn trương tập trung nguồn lực triển khai dự án cấp nước đã được UBND thành phố giao bảo đảm đúng tiến độ, song song thực hiện lắp đặt các trụ nước chữa cháy. Cụ thể, Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Đông, Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà, Công ty cổ phần Viwaco, Công ty cổ phần Cấp nước Sơn Tây rà soát, lắp đặt bổ sung các trụ nước chữa cháy gắn với hệ thống cấp nước đang quản lý, ưu tiên tại các khu vực đông dân cư, nhiều cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh...

Sở Xây dựng giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị cấp nước duy tu, sửa chữa kịp thời, thường xuyên hệ thống trụ nước chữa cháy, các bể nước, hố thu, bến lấy nước bảo đảm đáp ứng yêu cầu cấp nước chữa cháy theo quy định.