HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ QUẬN HAI BÀ TRƯNG LẦN THỨ XXII NHIỆM KỲ 2021-2026
Ngày đăng 13/07/2021 | 09:00  | Lượt xem: 189

Đại hội đại biểu phụ nữ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 được diễn ra trong tháng Bảy, thời điểm Nhân dân cả nước đang phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026hướng tới chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh (2/9), Đại hội đại biểu phụ nữ Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2021.

 

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong các cấp Hội và các tầng lớp phụ nữ toàn Quận. Đại hội nhằm tăng cường sự đoàn kết, phát huy tính dân chủ, mở rộng tính liên hiệp, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, trí tuệ của các tầng lớp phụ nữ góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng thời tiếp tục củng cố kiện toàn nội dung, phương thức hoạt động, phát triển tổ chức Hội, nâng cao vị thế của Hội, thúc đẩy sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ.

Với vai trò là một tổ chức chính trị xã hội đại diện quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, trong những năm vừa qua Hội LHPN quận Hai Bà Trưng luôn xác định công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát động các phong trào thi đua yêu nước, vận động phụ nữ phát huy truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Hội phụ nữ từ quận tới cơ sở đã có nhiều sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ trong tình hình mới. Những thành công đó góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Quận và Thủ đô làm cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ toàn quận phấn khởi, ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Những năm tới, bối cảnh chung của tình hình cả nước và Thủ đô Hà Nội trong tiến trình hội nhập quốc tế năng động, hiệu quả, phát triển nhanh và bền vững, các cấp Hội phụ nữ quận Hai Bà Trưng có thêm nhiều thời cơ, vận hội mới thúc đẩy bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ, đồng thời phải đối diện với những khó khăn, thách thức không nhỏ. Đại hội đại biểu Phụ nữ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXII thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, là ngày hội của các tầng lớp phụ nữ Quận, với phương châm "Đoàn kết - dân chủ - sáng tạo - phát triển”, tinh thần trách nhiệm vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ quận Hai Bà Trưng. Chúng ta tràn đầy tin tưởng Đại hội đại biểu phụ nữ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công rực rỡ.

Với niềm tin dưới sự lãnh đạo của Hội LHPN thành phố Hà Nội, chỉ đạo trực tiếp của Quận uỷ Hai Bà Trưng, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền và các ban ngành, đoàn thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hai Bà Trưng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kinh tế- xã hội đề ra trong năm 2021 và những năm tiếp theo, đưa tổ chức Hội ngày càng phát triển vững mạnh, góp phần xây dựng quận Hai Bà Trưng ngày càng giàu đẹp văn minh, hiện đại.