HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

GHI NHẬN TỪ ĐẠI HỘI PHỤ NỮ CẤP CƠ SỞ, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ QUẬN HAI BÀ TRƯNG LẦN THỨ XXII, NHIỆM KỲ 2021-2026
Ngày đăng 15/07/2021 | 11:00  | Lượt xem: 250

Bài tuyên truyền tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Đại hội đại biểu phụ nữ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong bối cảnh chúng ta bắt đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với nhiều thời cơ và thách thức mới.

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội LHPN Hà Nội và Quận ủy Hai Bà Trưng về việc lãnh đạo và tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở, tiến tới Ðại hội đại biểu Phụ nữ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngay từ những tháng cuối năm 2020, Hội LHPN Quận đã chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức đại hội, hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị, công tác nhân sự, công tác tuyên truyền tại Đại hội; thành lập các tiểu ban văn kiện, nhân sự, tuyên truyền, hậu cần; 3 tổ chỉ đạo đại hội cấp cơ sở; chọn Hội LHPN phường Minh Khai là đơn vị đại hội điểm nhằm rút kinh nghiệm cho các đơn vị còn lại. Chỉ đạo tổ chức thành công hội nghị chi hội tại 226/226 chi hội tổ dân phố thuộc 18 Hội LHPN cơ sở; từ ngày 09/3 đến ngày 29/4/2021, 23/23 đơn vị cơ sở Hội đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026 (hoàn thành sớm trước tiến độ Thành phố giao). Nhìn chung các đơn vị đều bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của Hội cấp trên và cấp ủy địa phương, chuẩn bị chu đáo việc tổ chức đại hội, đặc biệt đã đầu tư nghiêm túc xây dựng văn kiện đại hội, thực hiện quy trình nhân sự đúng quy định, công tác tuyên truyền được quan tâm, phong trào thi đua hướng về đại hội được phát động sôi nổi, thiết thực.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội phụ nữ cơ sở của Quận đã bám sát Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp và nhiệm vụ chính trị của địa phương, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm của Hội, tiêu biểu: Phong trào thi đua “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các hoạt động nhân đạo, từ thiện, “Đền ơn đáp nghĩa”, hỗ trợ xây, sửa “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; xây dựng nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường như “Chi hội phụ nữ ăn sạch - sống xanh”, “Phụ nữ quận Hai Bà Trưng chung tay làm đẹp cảnh quan sư phạm”, “Phụ nữ quận Hai Bà Trưng nói không với bếp than tổ ong”,  tuyến phố “2 không”, “Đoạn đường/tuyến phố nở hoa” , “Ngày không túi nilon”,… được đông đảo hội viên, phụ nữ hưởng ứng. Hoạt động của Hội đã đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên phụ nữ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, ổn định an ninh trật tự địa phương.

Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra dân chủ, đánh giá được tình hình phụ nữ tại cơ sở và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, bám sát nghị quyết Đại hội đảng bộ địa phương nhiệm kỳ 2020-2025. Các đơn vị cũng đã chọn nội dung hoạt động trọng tâm, trọng điểm dựa vào thực tiễn, lợi thế của địa phương khi đưa ra khâu đột phá đồng thời xây dựng các giải pháp hiệu quả và mang tính thực tiễn cao. 23/23 cơ sở Hội tiến hành bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt bằng hình thức biểu quyết giơ tay. Nhiệm kỳ 2021-2026, toàn quận có 331 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội phụ nữ cơ sở khóa mới, trong đó có 10 đồng chí Chủ tịch Hội tái cử và 13 đồng chí Chủ tịch Hội được bầu mới. Ðặc biệt, công tác tuyên truyền cũng được Hội phụ nữ các cấp tăng cường đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng; qua mạng xã hội facebook, zalo; lồng ghép trong các buổi họp, sinh hoạt chi hội... Từ đó, nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào của cán bộ, hội viên phụ nữ về vị trí, vai trò của tổ chức Hội; thu hút sự quan tâm của các cấp, ngành và quần chúng nhân dân đối với công tác phụ nữ và bình đẳng giới.

Sau thành công của Đại hội phụ nữ cơ sở, Đại hội đại biểu Phụ nữ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 14/7/2021, tại Trung tâm Chính trị Quận. Về dự đại hội có 178 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 30.340 hội viên phụ nữ Quận. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động Hội LHPN Quận nhiệm kỳ 2016-2021, quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026; thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ cấp trên và Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi); bầu Ban Chấp hành Hội LHPN Quận khóa XXII; đồng thời bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ghi nhận những thành tích các cấp Hội phụ nữ quận đã đạt được trong 5 năm qua, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN Thành phố, UBND Thành phố đã trao tặng 53 Bằng khen và nhiều danh hiệu thi đua khác. Phát huy những thành tích đã đạt được, chúng ta có thể tin tưởng rằng Đại hội đại biểu Phụ nữ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXII sẽ là ngày hội của chị em phụ nữ; các đại biểu tham dự đại hội đại diện các tầng lớp phụ nữ, đóng góp sức mình tiếp tục nâng cao vai trò, vị trí của phụ nữ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị, góp phần đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.