THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm Sars CoV-2 cho người dân tại các khu vực có nguy cơ cao trên địa bàn quận
Ngày đăng 30/07/2021 | 07:30  | Lượt xem: 225

Kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm Sars CoV-2 cho người dân tại các khu vực có nguy cơ cao trên địa bàn quận

Xem chi tiết tại đây