THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Quyết định v/v thiết lập khu vực cách ly y tế để phòng chống dịch đối với toàn bộ người dân tạ biển số nhài 59 Tô Hiến Thành
Ngày đăng 30/07/2021 | 07:30  | Lượt xem: 165

Quyết định v/v thiết lập khu vực cách ly y tế để phòng chống dịch đối với toàn bộ người dân tạ biển số nhài 59 Tô Hiến Thành

Xem chi tiết tại đây