THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Tuyên truyền thực hiện khai báp y tế trên Hệ thống thông tin quản lý Khai bao y tế quốc gia
Ngày đăng 29/07/2021 | 09:00  | Lượt xem: 132

Tuyên truyền thực hiện khai báp y tế trên Hệ thống thông tin quản lý Khai bao y tế quốc gia và việc đảm bảo quy định phòng chống dịch tại các cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Xem chi tiết tại đây